Bejelentés


Dr. Móra László Xavér pszichoterápia, pszichodráma, pszichoanalízis az Astori

Név: Móra László Xavér, PhD

Pszichoanalitikus, Kiképző Pszichodráma pszichoterapeuta, egyetemi adjunktus, TFP (áttételi fókuszú) pszichoterapeuta

Működési engedély száma: M961

Egészségügyi szolgáltató száma: 110138

Működési ANTSZ engedély száma: 7408/2011/1/5

Egyetemi adjunktus, ELTE PPK Pszichológia Intézet

Telefon: 20/3940588

Email: mora.laszlo (kukac) ppk.elte.hu

 

TANULMÁNYOK

2013-2016 TFP (áttételi fókuszú pszichoterapeuta) képzés

2009-2016 Pszichoanalitikus kandidátus, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

2007-2009. Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés

2003-2007. Pécsi Tudományegyetem: Klinikai szakpszichológus képzés

1999-2002. ELTE PPK Doktori Iskola, PhD ösztöndíjas

1995-2002. Pszichodráma vezető képzés, Magyar Pszichodráma Egyesület

1995-1999. ELTE BTK pszichológia szak

1993-1996 Mentálhygiénés Képzés, SOTE (akkor: Testnevelési Egyetem)

1990-1995 ELTE TTK: matematika-fizika középiskolai tanár


VÉGZETTSÉG

2016. pszichoanalitikus, IPA (International Psychoanalycital Association) tag

2016. TFP (áttételi fókuszú) pszichoterapeuta

2016. Kiképző Pszichodráma pszichoterapeuta

2011. Kiképző Pszichodráma vezető

2009 Pszichodráma pszichoterapeuta

2009. ELTE PPK: pszichológia PhD

2009 Európai Pszichoterapeuta (Tündérhegy)

2007. Pécsi Tudományegyetem, klinikai szakpszichológus

2002. Pszichodráma vezető

1999. ELTE BTK: pszichológus

1995. ELTE TTK:  matematika-fizika szak

 

NYELVISMERET

angol középfok

orosz szakmaival bővített középfok

 

MUNKAHELY

2003- ELTE PPK Pszichológia Intézet, adjunktus

2011- Ferenczy Pszichoterápiás Műhely, pszichoterapeuta

2006-2011 Ménesi Pszichoterápiás Rendelő, pszichoterapeuta

1999-2002 ELTE PPK Pszichológia Intézet, PhD ösztöndíjas

1995-1999 ELTE Tanítóképző Főiskolai Kar, tanársegéd

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELTE Pszichológia Doktori Iskola: oktató

Részvétel az ELTE PPK pszichológus mesterképzésében (MA):

Klinikai és egészségpszichológia, illetve Társadalom és szervezetpszichológia szakirányon

Oktatott tárgyak: A pszichodráma elméleti megközelítései (spec), A klinikai pszichológia és tanácsadás alapjai, Klinikai komplex esetelemzés, Csoportdinamika, Egészséges szervezet és szervezeti egészség, Szociodráma, Pszichoanalitikus szervezetelméletek, Fejezetek a szociálpszichológiából, Tanácsadói személyiségfejlesztés pszichodráma módszerrel, Emberi erőforrás eszközök a gyakorlatban, Kommunikációs készségfejlesztés

 

Részvétel az ELTE tanárszakos hallgatóinak képzésében (MA)

Oktatott tárgyak: Az iskola nevelés- és szociálpszichológiája, Tanári személyiségfejlesztés pszichodráma módszerrel

 

SZERVEZETI TAGSÁG, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

2012- Lélekelemzés (a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület lapja)  szerkesztőbizottságának tagja

2009- Magyar Pszichoanalitikus Egyesület (pszichoanalitikus kandidátus)

2013- Magyar Pszichodráma Egyesület, ellenőrző bizottság elnöke (korábban: titkár és vezetőségi tag)

2006- Magyar Pszichológiai Társaság, tag

2000- Magyar Pszichodráma Egyesület, tag

1995-1998 Bolyai János Matematikai Társaság, tag

 

PUBLIKÁCIÓ Publikációk és konferenciaelőadások pszichodráma és pszichoterápia témában

Móra László Xavér (2013): Pszichoanalitikus szervezetelméletek. in: Faragó Klára (szerk): Szervezet és Pszichológia. Új irányzatok az ezredfordulón. 9. fejezet. Budapest: Eötvös Kiadó. 2013.

Erdélyi Ildikó, Bence János, Erdei Kata, Fecskó Edina, Hegedűs Attila,Jankovics Csaba, Móra László Xavér, Sáfrány Eszter (2012): Pszichodráma saját filmélményen keresztül.   A Magyar Pszichodráma Egyesület X. Kongresszusa. Válság és Megújulás. Budapest, 2012.

Móra László Xavér, Csáky-Pallavicini Krisztina (2012): "Mégis, kinek a válsága?"  A Magyar Pszichodráma Egyesület X. Kongresszusa. Válság és Megújulás. Budapest, 2012.

Erdélyi Ildikó, Móra László Xavér (2011): Klinika műhely. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája. Budapest, 2011.

Erdélyi Ildikó, Erdei Kata, Fecskó Edina, Móra László Xavér, Sáfrány Eszter (2011): Pszichodráma saját filmélményen keresztül. Műhely. Pszichoterápia konferencia, 2011.

Drelyó Ágnes, Kovács Erika, Kőszeg Sára, Lukács Lilla, Móra László Xavér, Rózsa Ildikó, Zana Katalin (2011): Keretszegés vagy adaptív rugalmasság - hol a határ? Pszichoterápia konferencia, 2011.

Erdélyi Ildikó, Hegedűs Attila, Jankovics Csaba, Móra László Xavér, Sáfrány Eszter, Wendler Patrícia (2011): A kétszintes pszichológusképzés, mint konfliktusforrás a csoportdinamikai gyakorlat tükrében. A Magyar Pszichológiai Társaság Országos Nagygyűlése, 2011.

Móra László Xavér és Ferenczi Ágnes (2009): A szexuális abúzus traumájának átdolgozása pszichodráma pszichoterápiás csoportban. Konferenciaelőadás. A Magyar Pszichodráma Egyesület Kongresszusa, 2009. szeptember.

Móra László Xavér, Grosch Nándor (2006): Filmkészítő szakkör állami gondoskodásban élő gyermekeknek. Konferenciaelőadás. Vászon és Dívány. I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia

Móra László Xavér (2005): Teremtő érintés. Esettanulmány. Pszichodráma Újság, 2005. Különszám.

Kalóczkay Andrea és Móra László Xavér: Pszichodráma csoport epilepsziásoknak. Pszichodráma Kongresszus, 2004.

 

Nyomtatott publikáció az akadémiai pszichológia területén

Móra László Xavér (2010) A könnyen kizárhatók választási lehetőségek hatása a túlzott magabiztosságra. Magyar Pszichológiai Szemle. (2010)

Faragó Klára, Móra László Xavér (2006): A kalibráció kognitív megközelítése. Magyar Pszichológiai Szemle, 2006. 61. 3. 469-493.

Móra László Xavér (2003): Az időnyomás hatása a valószínűségi ítéletalkotásra. Alkalmazott pszichológia. 4. 2002. 1. 73-81.

Móra László Xavér (2003): Gazdasági döntéshozatal. in.: Hunyady György, Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia. Budapest: Osiris. 2003.

 

Konferenciaelőadások az akadémiai pszichológia területén

Móra László Xavér (1998): Heurisztikák a valószínűségi gondolkodásban. Előadás. Varga Tamás Napok, Matematikusok vándorgyűlése, 1998. július. Sopron

Móra László Xavér (1999). A valószínűségi gondolkodás fejlesztése az iskolában. Előadás. Varga Tamás Napok, Matematikusok vándorgyűlése, 1999. július. Nyíregyháza

Móra László Xavér (2004): A valószínűségi gondolkodás hibái. Előadás. Varga Tamás Napok, Matematikusok vándorgyűlése 2004. július. Nyíregyháza.

Móra László Xavér, Faragó Klára (2004): Brókerek döntéseinek magabiztossága időnyomás alatt. Előadás a MPT Nagygyűlésén. Budapest. 2004.

Faragó Klára, Móra László Xavér (2005): Gyakran tévedünk, de ritkán kételkedünk. Előadás, Illyés Sándor emléknapok, 2005. március

Móra László Xavér (2005): Tanulni veszélyes. Előadás. Varga Tamás Matematikai Napok, 2005. július.

Móra László Xavér, Faragó Klára (2006) Kockázatvállalás és kalibráció: a magabiztos ember többet kockáztat? Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25-27. Budapest

Móra László Xavér (2008) Az irreális opciók hatása a túlzott magabiztosságra. Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlése, 2008, május 27-29. Budapest

Móra László Xavér és Kappel Katalin (2010): Vezetők valószínűségi ítéletei. A Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlése, 2010, május 27-29. Budapest

Móra László Xavér (2011): Túlzott magabiztosság és indokolatlan bizonytalanság depresszióban. Szimpóziumelőadás. Az MPT Országos Tudományos Nagygyűlése, 2011.

Móra László Xavér (2012): A gazdasági válság hatása a kockázatvállalásra. Szimpóziumelőadás. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése. Szombathely, 2012.

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

2012 A Magyar Pszichodráma Egyesület X. kongresszusának főszervezője

2012- A Lélekelemzés szerkeszőbizottságának tagja

 

DÍJAK

A Magyar Pszichológia Társaság Mérei Publikációs Bizottságának elismerése, 2011. Budapest, 2011. június 2.